Karamazov Kardeşler (Dostoyevski) Roman Özeti

Karamazov Kardeşler özet

Karamazov Kardeşler Özet

Karamazov Kardeşler Özeti, konusu, incelemesi, türü, romanda ne anlatıldığı ve yazarı hakkındaki yazımız.

Fiodor Pavlovic Karamazov, nefsine düşkün, hasis, her türlü fenalığı işlemekten çekinmeyen bozuk ahlaklı bir adamdır. İlkin, arazi sahibi zengin bir kızla evlenmiş, kadının bütün servetini kendi üzerine çevirttikten sonra kaçmasına ve sefalet içinde ölmesine sebep olmuş, bu evlilikten Dimitri (kısaltılmış şekil Mitya) adında bir oğlu doğmuştur.

Kederinden çıldırarak ölen ikinci karısından İvan ve Aleksi (kısaltılmış şekli Alyoşa) adlı bir oğlu vardır. Doğururken ölen kaçık bir kızdan da Smerdiyokov adlı gayrimeşru bir oğlu olmuştur. Aslında cömert ve temiz kalpli bir adam olan Dimitri, tutkularına ve hayvani içgüdülerine bağlı, türlü çılgınlıklar yapan bir subaydır.

Yükseköğrenim görmüş olan İvan bir şüphecidir. Babasının evinde uşak dairesinde oturan ve evin aşçılığını yapan Smerdiyokov, bütün ruh hallerini inkâr eden saralı bir adamdır. Bütün bu insanlar içinde temiz, lekesiz, fedakâr ve dengeli tek insan olan Aleksi (Alyoşa), papaz dır. Dimitri, Katerina (kısaltılmış şekil Katya) adlı soylu ve zengin bir kızla nişanlıdır. Parasızdır. Annesinden kalan mirası istediği için, babası Pavloviç ile arası açılır.

OKU  Aşk-ı Memnu Roman Özeti, Kişileri, Konusu

Her ikisi de Grunişika adlı bir kıza tutkun olduklarından aralarındaki gerginlik büsbütün şiddetlenmiştir. Delikanlı, babasının Grunişika’yı para ile elde etmesi ihtimalinden korkmaktadır. Onun, kızla buluşup bulaşmadığını anlamak için geceleyin gizlice evin bahçesine girer, dönerken de ihtiyar uşak tarafından görülür. Oradan çıktıktan sonra Grunişika ile buluşur, birbirlerini sevdiklerini anlarlar, fakat ertesi gün Dimitri babasını öldürmüş olmakla suçlandırılarak yakalanır. Bütün deliller aleyhindedir.

İvan, Dimitri’nin nişanlısı Katerina’yı sevmektedir; bu yüzden ağabeyinden nefret eder ve onun masum olduğunu tahmin ettiği halde, şüphesini içinde saklar; fakat cinayetin Smerdiyokov tarafından işlendiğini kesin olarak öğrenince, böyle bir şüpheyle iki aydan beri zaten vicdani rahatını kay betmiş olduğu için, beyin kanamasına tutulur, mahkemede sayıklar gibi konuşması, tanıklığını kıymetsiz bırakır; cinayeti hiçbir iz bırakmadan işlemiş olan Smerdiyokov da o gece kendini astığı için, mahkeme gerçeğe erişemez, eldeki delillere dayanarak, Dimitri yirmi yıl Sibirya’ya sürülme cezasına çarptırılır.

İvan, Katerina’nın evinde tedavi görür; Dimitri’nin masum olduğuna inanan kardeşi Alyoşa ile sevgilisi Grunişika, her türlü tehlikeyi göze alarak, büyük bir fedakârlıkla, onu kaçırmak için plan hazırlarlar.

OKU  Tiyatro Türleri Nelerdir?

Leave a Comment