Limit İçin Hangi Konuları Bilmek Gerekir?

Limit konusu matematikte düzenli olarak soru sorulan önemli bir konudur. Limit ve süreklilik birden öğrenilmeden türevin mantığını da anlamak zordur. Eskiden daha detaylı olan bu konu müfredatın daraltılmasıyla daha basit hale gelmiştir.

Bütün bu nedenlerle limit ve sürekliliği mutlaka öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Bu yazıda limit için hangi konuları bilmek gerekir bunun üzerinde duracağız. Gereken konuları öğrenmeden limit konusunda biraz zorlanabilirsiniz.

Limit yapabilmek için şu konuları iyi bilmeniz gerekiyor:

  • Fonksiyonlar
  • Çarpanlarına ayırma
  • Mutlak değer
  • Köklü ifadeler
  • Üstlü ifadeler
  • Polinomlar

Eski müfredatta limit konusu için trigonometrinin çok iyi bilinmesi gerekiyordu. Ancak yeni müfredatta trigonometrik ifadelerin limitleri eskisi kadar yer almıyor.

Limit için hangi konuları bilmek gerekir

Limit İçin En Önemli Matematik Konuları

Aslına bakarsanız limit türev integral konuları matematiğin en ileri konularıdır. Bu konuları yapabilmek için diğer matematik konularının iyi halledilmiş olması gerekir. Yani limit için genel matematiğin iyi yapılması gerekiyor.

Ancak limit için en önemli konular nelerdir derseniz size şu iki konuyu özellikle söyleyebiliriz:

  1. Fonksiyonlar
  2. Çarpanlara ayırma

Bu iki konuyu bilmeden limit ve süreklilik çözmek pek mümkün değildir. Ayrıca ilerleyen türev ve integral konuları için de bu iki konu temel arz etmektedir.

Bazı öğrenciler özellikle hevesli oldukları için bu konulardan çalışmaya başlıyorlar. Bu da konuların olduğundan çok daha karmaşık görünmesine neden oluyor. Matematikte sırayla gitmek çok önemlidir.

Benzer yazı: Trigonometri yapabilmek için hangi konuları bilmek gerekir

Limit ve Türev İlişkisi

Matematikte limit türev integral üçlüsünden önce limit öğrenilir. Çünkü türevin mantığı limitle ortaya çıkmaktadır. Türevin nereden geldiğini anlamak için limitin çıkış mantığını anlamak gerekir.

Aslına bakarsanız türev alma kuralları da limit hesaplamalarından gelmektedir. Bu nedenle türev ne kadar önemliyse limit ve süreklilik de o kadar önemlidir.

İntegrale gelince integral de türev konusunun tersidir. Dolayısıyla türev bilinmeden integral anlaşılmayacaktır. Öyleyse sıralama önce limit, sonra türev ve daha sonra integral şeklinde olmalıdır.

Limit türev integral üçlüsünü bir seri olarak düşünmek gerek. Bu üç konuya girmeden önce daha eski matematik konularının iyi öğrenildiğine dikkat etmek gerekir. Özellikle fonksiyonları çok iyi anlamış olmak şarttır.

Leave a Comment