Görülen Geçmiş Zamana Örnekler

Görülen geçmiş zamana örnekler

Bir olay geçmişte yaşanmışsa biz geçmiş zaman haber kipleriyle bunu ifade ederiz. Bu kipler Türkçede cümleye geçmiş anlamı katmak için kullanılmaktadır. Bu yazıda geçmiş zamanın bir türü olan görülen geçmiş zamana örnekler vereceğiz. Ama öncesinde konuyu anlamak için geçmiş zaman haber kiplerine kısaca değinelim. Geçmiş zaman kipleri birer haber kipidir. Di ve miş olarak ikiye ayrılır. Bu nedenle di’li geçmiş zaman ve miş’li geçmiş zaman olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısaca yapılan bu ayrımı şöyle açabiliriz: Görülen (ya da bilinen, görülmüş gibi belirli olan) geçmiş zaman kipleri di ve türevleri (-di, -dı,…

Read More