Doğru Bilginin Mümkün Olmadığını Savunan Görüşler

Doğru Bilginin Mümkün Olmadığını Savunan Görüşler

Doğru Bilginin Mümkün Olmadığını Savunan Görüşler;

Sofizm:

Sofizm ilkçağda Yunanistan’ın Pers istilasından kurtulup demokratik yönetime geçtiği, siyaset ve güzel konuşmanın önem kazandığı bir ortamda ortaya çıkmıştır

Sofistlere göre, bilgi insana (insanın ihtiyaç duygu, istek, beklenti ve düşüncelerine) ve insanın içinde bulunduğu toplumsal, kültürel ve doğal koşullara göre meydana gelir. Bunlar da insandan insana değiştiğine göre varlığı olduğu gibi bilmek mümkün değildir. Bilginin doğruluğu – yanlışlığı değil, politika konuşmalarında kendimize yarar sağlayacak şekilde kullanmamız önemlidir.

Sofizmin ilk temsilcisi Protagoras (M.Ö. 480-410) “İnsan her şeyin ölçüsüdür. Her bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir nasıl görünüyorsa senin için de öyle.. Rüzgar üşüyen için soğuk üşümeyen için ise soğuk değildir.” özdeyişiyle sofizmi özetlemiştir. Sofizmin bir diğer bir temsilcisi olan Gorgias (483-375) şöyle der: “Hiç bir şey var değildir. Var olsa bile bilinemez. Bilinse bile başkasına aktarılamaz.

Septisizm:

Sofist düşünürler Yunan yöneticileri tarafından hac altına alınmış, bir kısmı öldürülmüş, yaklaşık iki yüz yıl ortalıkta görülmemişlerdir. Fakat iki yüzyıl sonra daha sistemli, daha ilerlemiş olarak ortaya çıkmışlardır ki, sofizmin bu şekline Septisizm denir. Septikler sofistlerin görüşlerini kabul edip sistemleştirmiş ve son noktasına kadar götürmüştür. Şöyle ki; septiklere göre, doğru bilgi mümkün değildir. Bu nedenle her türlü bilgiden sürekli şüphe etmek gerekir. Başka bir deyişle, hiçbir konuda kesin yargıda bulunmamalı; hiçbir konuda ne evet ne hayır, ne doğru ne yanlış, ne güzel ne çirkin dememeli, tüm yargıları askıya almalıdır.

Septisizmin ilk ve en ünlü temsilcisi Pyrrhon septik düşünceyi şu sözleriyle özetlemiştir: “Şüphe etmediğim tek şey, tüm bilgilerimden şüphe ettiğimdir.” Septikler evrendeki nesnelerin kendilerinin söyledikleri gibi olduğunu değil, kendilerinin öyle algıladıklarını söylerler.

 

OKU  Bilgi Çeşitleri Nedir?

One Thought to “Doğru Bilginin Mümkün Olmadığını Savunan Görüşler”

  1. […] Doğru Bilginin Mümkün olmadığını Savunan Görüşler; (TIKLA) […]

Leave a Comment