Teknik Bilgi Nedir?

Teknik bilgi nedir

Bilgi felsefesini anlamak için bilgi türlerine de hakim olmak gerekir. Bilgi türlerinden olan bilimsel bilgi, gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi gibi konuları ile ilgili yazdığımız yazılarda bilgiler vereceğiz. Bu yazıda ise konumuz gereği teknik bilgi nedir sorusuna örneklerle yanıt arayacağız. İnsanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliği alet yapma ve bu aletleri etkin bir şekilde kullanma becerisidir. Bu yolda medeniyet çok büyük aşamalar kaydetmiştir. Teknik kelimesinin kökenine baktığımız zaman Yunanca “techne” sözcüğünü görmekteyiz. Bu ise “yetenek”, “beceri” gibi manalara gelir. Ancak burada kullanılan beceri tabiri daha çok bir şeyleri oluşturmak…

Read More