Teknik Bilgi Nedir?

Bilgi felsefesini anlamak için bilgi türlerine de hakim olmak gerekir. Bilgi türlerinden olan bilimsel bilgi, gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi gibi konuları ile ilgili yazdığımız yazılarda bilgiler vereceğiz. Bu yazıda ise konumuz gereği teknik bilgi nedir sorusuna örneklerle yanıt arayacağız.

İnsanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliği alet yapma ve bu aletleri etkin bir şekilde kullanma becerisidir. Bu yolda medeniyet çok büyük aşamalar kaydetmiştir.

Teknik kelimesinin kökenine baktığımız zaman Yunanca “techne” sözcüğünü görmekteyiz. Bu ise “yetenek”, “beceri” gibi manalara gelir. Ancak burada kullanılan beceri tabiri daha çok bir şeyleri oluşturmak ve kullanmak manasındadır.

Dolayısıyla alet kullanmak, alet geliştirmek, aletlerle bir şeyler başarmak gibi örnekler verebileceğimiz bütün bilgiler teknik bilgi olarak sayılabilir. İnsanoğlunun teknik bilgisi arttıkça tabiata hükmetme kabiliyeti de artmıştır.

Teknik bilgiyi gündelik bilgiyle karıştırmamak gerekir. İkisi farklı şeylerdir. Limonun ekşi olduğunu bilmek gündelik bilgiye örnekken tekerleğin icadı teknik bilgiye örnek gösterilebilir.

Teknik bilgi nedir

İlgili yazı: Bilgi felsefesi konu anlatımı

Teknik Bilginin Tarihsel Serüveni

Teknik bilgi yukarıda da belirttiğimiz gibi kademeli ilerlemiştir. Günümüzde teknik bilginin hakim olduğu başlı başına bir alan vardır ki biz ona teknoloji demekteyiz. Teknoloji tarihte hiç olmadığı kadar hayatımızın bir parçası olmuştur. Teknik bilginin ve teknolojinin gelişmesi için hem devletler hem de iş insanları büyük paralar harcamaktadır.

Teknik bilgi şu aşamalardan geçmiştir:

 • Alet kullanma
 • Makine geliştirme
 • Yazılım ve otomasyon sistemleri
 • Yapay zeka

Tekniğin gelişmesi aynı zamanda bilgiye ulaşımı da kolaylaştırmıştır. Böyle olunca birbirini hızlandıran bir süreç işlemiştir. Örneğin eskiden bir teknolojinin ortaya çıkması çok uzun zaman alırken bugün 20 yıl gibi kısa bir sürede teknik bilgi bambaşka bir noktaya ulaşmaktadır.

Makinelerin hayata girmesi insan gücüne olan ihtiyacı azalmış ve insanları başka işlerle uğraşmaya yöneltmiştir. Böylece yeni uğraş alanları ortaya çıkmış ve teknik bilgi sayesinde sosyal yapı da bütünüyle değişmiştir.

Teknik Bilginin Özellikleri (Maddeler Halinde)

Maddeler halinde teknik bilginin özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Obje ile suje arasında beceriye dayalı bir ilişki kurar.
 • Temel amaç fayda sağlamaktır.
 • Teknik bilgiler evrenseldir. Yani her yerde geçerlidir.
 • Birikimli olarak ilerler. Sürekli değişim ve gelişim halindedir.
 • Nesneldir. Duygulardan bağımsızdır.
 • Akla ve mantığa dayalıdır.
 • Bilimsel bilgilerden yararlanılarak elde edilebilir.
 • Teknik bilgide deneme ve yanılma yaygın kullanılan bir yöntemdir.

Bu özellikleri çoğaltabiliriz. Ancak bu özellikler teknik bilgiyi tarif etmeye yetecektir.

Teknik Bilgi Örnekleri

Öğrenciler bazen ödevleri gereği konuyu öğrenmekten ziyade örnekler talep ediyorlar. Teknik bilgiye 5 örnek ya da kısa şekilde teknik bilgiye örnekler ödevler için talep edilmektedir. Biz de bu talebi karşılamak adına çeşitli örnekler hazırladık.

Teknik bilgi örnekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Tekerleğin icadı.
 • Ateşin icadı.
 • At arabası yapma bilgisi.
 • Balta, keser gibi aletlerin geliştirilmesi.
 • Kılıç üretimi.
 • Metallerin işlenmesi.
 • Kaldıraç, çıkrık, makara gibi basit makinelerin geliştirilmesi
 • Buharlı makinenin yapılması.
 • Gemi yapımı ve gemilerin yüzdürülmesi.
 • Tren, otomobil, helikopter ve uçak gibi ulaşım araçlarının geliştirilmesi.
 • Vinç, kepçe, dozer gibi iş makinelerinin üretilmesi.
 • Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın, ocak, tost makinesi gibi araçların geliştirilmesi.
 • Telefon, telsiz, bilgisayar, tablet gibi teknolojik araçların üretilmesi.
 • Elektronik sistemlerin üretilmesi.
 • Enerjinin dönüştürülmesi ve depo edilmesi.

Bu örnekler teknik bilgi için yeterli olacaktır. Görüldüğü gibi yaşam koşullarımız teknik bilgiye bağlı olarak gelişmektedir.

Leave a Comment