Tarihi Eserleri Korumak İçin Hangi Önlemler Alınmalıdır?

Tarihi eserler ülkelerin zenginlikleridir. Belki buraya sadece tarihi eserlerin korunması ile ilgili bilgilendirici bir metin aradığınız için geldiniz ancak bu konu hepinizin üzerinde durması gereken bir konudur. Bu yazıda tarihi eserleri korumak için hangi önlemler alınmalıdır konusu üzerinde duracağız. Bireysel önlemler alamasak da en azından bilinçli olmamız bile çok değerlidir.

Bireysel olarak yapacağımız en iyi şey tarihi eserlere zarar vermemek olacaktır. Tarihi eserlerin korunması devletin görevidir. Ancak devletin bu görevi yapabilmesi için bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Örneğin tarihi bir yeri ziyarete gittiğimizde zarar vermemek için dikkatli olmak bile büyük bir adımdır.

Bireysel önlemlerin dışında asıl olan ulusal çapta alınan önlemlerdir. Tarihi eserler hepimizin ortak mirası ve zenginliğidir.

Tarihi eserleri korumak için hangi önlemler alınmalıdır

Tarihi Eserleri Korumak İçin Alınması Gereken Önlemler

Tarihi eserlerin önlenmesi için alınması gereken önlemler maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

  • Yeterli sayıda ve uygun donanımda müzelerin yapılması gerekir.
  • Müzeye konulan tarihi eserlerin sıkı bir kayıt altında tutulması ve zarar görebilecek malzemelerin uygun koşullarda saklanması gerekir.
  • Müze dışında kalan yol, köprü, cami gibi eserlerin sürekli olarak korunması ve ihtiyaç duyulduğunda restore edilmesi gerekir.
  • Yeni kazılarla tarihi eser sayısını arttırmak ve müzeleri zenginleştirmek gerekir.
  • Ülkemizdeki tarihi eser varlığının takibi için uygun yayınlar ve tanıtım çalışmaları yapılmalıdır.
  • Eserleri korumak için halkı bilinçlendirici eğitim çalışmaları yapılmalıdır.
  • Tarihi eser varlığının sürekliliği için uygun bütçenin ayrılması gerekir.
  • Tarihi eserleri korumak, kayıt tutmak ve restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için uzmanlar görevlendirilmelidir.
  • Arkeoloji, sanat tarihi gibi alanlarda uluslararası düzeyde kalitesi olan uzmanlar yetiştirilmelidir.
  • Devlet ve millet olarak tarihi eserlerin korunmasının önemini ve bu işin ciddiyetini kavramak gerekir.

Bu tedbirleri devletin alacağı tedbirler olarak değerlendirip hiçbir şey yapmamak yanlış olur. Tarihi eserleri ve müzeleri korumak bizim toplum olarak ortak görevimizdir. En azından tarihi eserlere zarar vermemek bile büyük bir adımdır.

Leave a Comment