Simyacıların Buluşları

Kimya biliminden önce maddeyle uğraşma işine simya deniyordu. Bu nedenle kimya öncesi döneme simya, simya işiyle uğraşan kişilere ise simyacı denir. Simyacılar deneme yanılma ve sınama yöntemleriyle birçok şeyi bulmuşlardır. Bu yazıda simyacıların buluşları üzerinde biraz durmak istiyoruz.

Simyada esas amaç diğer maddeleri altına çevirmek, felsefe taşını bulmak ya da ölümsüzlük iksirini keşfetmektir. Bu amaçla yüzyıllarca çalışan simyacılar bu amaçlara ulaşamamışsa da tecrübelerle çeşitli buluşlara imza atmışlardır.

Simyacıların buluşları ve simyacıların kullandığı yöntemler bugün de hala geçerliliğini korumaktadır.

Simyacıların buluşları şöyle sıralanabilir:

 • Tuz
 • Cam
 • Seramik
 • Boyar maddeler
 • Sabun
 • Barut
 • Alkol
 • Bakır
 • Demir
 • Kalay
 • Cıva
 • Altın
 • Gümüş
 • Mürekkep
 • Zeytinyağı
 • Zaç yağı
 • Kükürt

Simyacıların buluşları için daha fazla örnek yazılabilir. Genellikle 10 tane örnek istenir. Biz daha fazla yazdık.

Simyacıların buluşları

Simyacıların Yöntemleri

Simyacıların bulduğu maddeler üzerinde durarak birkaç örnek verdik. Şimdi de simyacıların kullandıkları yöntemler üzerinde biraz duralım.

Simyacıların kullandığı yöntemler şöyle sıralanabilir:

 • Mayalama
 • Süzme
 • Suda çözme
 • Öğütme
 • Karıştırma
 • Çöktürme
 • Buharlaştırma
 • Kaynatma
 • Bekletme
 • Damıtma
 • Kristallendirme

Buna benzer yöntemler deneme yanılma yöntemiyle kullanılmış ve birçok faydalı ürün elde edilmiştir. Ancak yaklaşım bilimsel olmaktan ziyade deneysel bir yaklaşımdır.

Önemli Simyacılar Kimlerdir?

Önemli kimyacılar dendiği zaman kimya bilimine katkı yapmış insanları sayabiliyoruz. Ancak simyacıların keşifleri bilinmesine rağmen simya çok eski bir alan olduğu için önemli simyacılar kimlerdir tam bilemiyoruz.

Sadece simyadan kimyaya geçiş sürecinde hem simya hem de kimya konusunda çalışma yapan bilginlerle ilgili biraz bilgi sahibiyiz.

 • Empedokles
 • Democritus
 • Aristo
 • Cabir Bin Hayyan
 • Ebu Bekir Er Razi
 • Nicolas Flamel
 • Al-Tughrai
 • Roger Bacon
 • Thomas Norton

Bu insanlar çağının ötesindeki bilgin simyacılardan bazılarıdır. Ancak simya alanı çok daha eskiye dayanmaktadır.

Simya Neden Bir Bilim Değildir?

Simyacıların çalışmalarına baktığımız zaman kimyacılarla ortak olarak maddeyi incelemişlerdir. Madde ve maddenin geçirdiği değişimler simyacıların uğraş alanıdır. Ancak simya alanı günümüzdeki bilim tanımına uyan bir alan değildir.

Simyanın bilim olarak görülmemesinin ana nedeni bilimsel bir çalışma yönteminden çok deneme-yanılma yöntemine dayanmasıdır. Simyada teorik alt zemin yoktur. Onun yerine inanışlar ve tecrübeler vardır.

Ayrıca simyacıların bulmak istedikleri ölümsüzlük iksiri bilimin değil metafiziğin konusudur. Ya da her şeyi altına çevirmek veya felsefe taşını bulmak gibi amaçlar bilimsel metotlarla yapılmamıştır.

Aslına bakarsanız simya birçok açıdan kimyaya benzemekle birlikte bazı açılardan eski dönemde insanların inandığı doğa üstü bazı güçlerle de ilgilidir. Bu nedenle bilim olarak kabul görmez. Ancak ürettiği sonuçlar açısından çeşitli faydalar sağlamıştır.

Leave a Comment