Mehmet Akif Ersoy Edebi Kişiliği ve Eserleri

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Edebi Kişiliği Mehmet Akif Ersoy edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Mehmet Akif SOYADI: Ersoy DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir LAKABI : İstiklal Marşı Şairi DOĞUM TARİHİ : 1873 ÖLÜM TARİHİ : 1936 İyi bir din eğitimi gören sanatçı, küçük yaşta Arapça ve Farsça, daha sonraki dönemlerde de Fransızca öğrenmiştir. Eşref Ediple “Sırât-ı Müstakim ve Sebil’ürReşat adlı dergileri çıkardı. Biçim olarak divan edebiyatından etkilenmiş, aruz ölçüsünü kullanmıştır. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış; nazmı, nesre yaklaştırmıştır. Öykülemeye dayanan anlatımcı (manzum öykücülük)…

Read More

Hamdullah Suphi Tanrıöver Edebi Kişiliği ve Eserleri

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hamdullah Suphi Tanrıöver Edebi Kişiliği Hamdullah Suphi Tanrıöver edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Hamdullah Suphi SOYADI : Tanrıöver DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir, Makale, Söylev LAKABI : Günebakan Söylevci DOĞUM TARİHİ : 1885 ÖLÜM TARİHİ : 1966 Sanat yaşamına Fecri ati Döneminde başlamıştır. Milli Edebiyat anlayışının yaygınlaşmasıyla Milli Edebiyat saflarına geçmiştir. İlk Milli Eğitim Bakanlarımızdan olan sanatçı, Türkçülük ve milliyetçilik akımının yaygınlaşmasında büyük katkıları olmuştur. İnandırıcı ve coşkulu konuşmalarıyla insanları etkilemiş, başarılı bir söylevci olarak tanınmıştır. ESERLERİ: HİTABET: Dağ Yolu (iki…

Read More

Mehmet Fuat Köprülü Edebi Kişiliği ve Eserleri

Mehmet Fuat Köprülü

Mehmet Fuat Köprülü Edebi Kişiliği Mehmet Fuat Köprülü edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Mehmet Fuat SOYADI : Köprülü DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Edebiyat Tarihi LAKABI : Ordinaryüs DOĞUM TARİHİ : 1890 ÖLÜM TARİHİ : 1966 Sanat yaşamına Fecri ati Döneminde şiirle başlamıştır. Milli Edebiyat anlayışından etkilenmiş ve onların saflarına geçmiştir. Modern yöntemlerle ve belgelere dayanarak Türk tarihini ele alan ilk sanatçıdır. Edebiyat tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınmıştır. Milli bir tarih ve bilim anlayışıyla Türk edebiyatını inceledi. Destanlar döneminden günümüze kadar olan edebiyatımızı bir…

Read More

Rıza Tevfik Bölükbaşı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Rıza Tevfik Bölükbaşı Edebi Kişiliği Rıza Tevfik Bölükbaşı edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Rıza Tevfik SOYADI : Bölükbaşı DOĞUM YERİ : Edirne ALANI : Şiir LAKABI : Filozof Rıza DOĞUM TARİHİ : 1869 ÖLÜM TARİHİ : 1949 Eğitim Bakanı, Devlet Şûrası Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Osmanlı Hükümeti adına Sevr Antlaşması’nı imzalayan kurul içinde yer almıştır. Cumhuriyetten sonra yurt dışına sürgün edilmiş, affın çıkmasıyla yurda dönmüştür. Sanat yaşamının ilk dönemlerinde Abdülhak Hamit’ten ve Tevfik Fikret’ten etkilenmiş, ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Daha sonraki dönemlerde aşık şiiri geleneği ve…

Read More

Musahipzade Celal Edebi Kişiliği ve Eserleri

Musahipzade Celal Edebi Kişiliği

Musahipzade Celal Edebi Kişiliği Musahipzade Celal edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI: Musahipzade SOYADI : Celal DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Tiyatro LAKABI : Aynaroz Kadısı ÖLÜM TARİHİ : 1870 DOĞUM TARİHİ : 1959 Milli Edebiyat Dönemi yazarı olarak kabul edilmektedir. Çocukluğunda Karagöz ve orta oyunlarından etkilenerek tiyatroya ilgi duymuştur. Türk tiyatrosuna yerli müzik ve motiflerle örgülü ilk opereti, konularını tarihten alan yergili komedileri kazandırmıştır. Oyunları teknik bakımdan zayıf; ama gözlem gücü bakımından başarılıdır. Konularını çoğunlukla Osmanlı dönemindeki halk yaşamından almıştır. ESERLERİ: TİYATRO : Köprülüler,…

Read More

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Edebi Kişiliği ve Eserleri

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Edebi Kişiliği

Yakup Kadri edebiyatımızda çok önemli eserlere imza atmıştır. Onun eserleri hem edebiyat keyfi hem de bilgi doludur. Yakup Kadri’nin hayatını genel hatlarıyla bilmek eserlerini anlamak için fayda sağlayacaktır. Bu yazıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve edebi kişiliği üzerinde duracağız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Edebi Kişiliği Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Yakup Kadri SOYADI : Karaosmanoğlu DOĞUM YERİ: Kahire ALANI : Roman, Öykü, Ani, M. Şiir LAKABI : Nehir Romancısı DOĞUM TARİHİ : 1889 ÖLÜM TARİHİ : 1974 Sanat yaşamına Fecri ati Döneminde…

Read More

Refik Halit Karay Edebi Kişiliği ve Eserleri

Refik Halit Karay Edebi Kişiliği

Refik Halit Karay edebiyatımız açısından son derece önemli bir sanatçıdır. Bıraktığı eserler çok değerlidir ve okuyucuya çok şey katar. Doğru bir Türkçe konuşmak için Refik Halit okumak fayda sağlayacaktır. Bu yazıda Refik Halit Karay hakkında genel bilgileri verecek ve edebi kişiliği üzerinde duracağız. Refik Halit Karay Edebi Kişiliği Refik Halit Karay edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Refik Halit SOYADI : Karay DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Roman, Öykü, Mizah LAKABI : Kirpi DOĞUM TARİHİ : 1888 ÖLÜM TARİHİ : 1965 Sanat yaşamına…

Read More

Halide Edip Adıvar Edebi Kişiliği ve Eserleri

Halide Edip Adıvar Edebi Kişiliği

Halide Edip Adıvar Edebi Kişiliği Halide Edip Adıvar edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Halide Edip SOYADI : Adıvar DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Roman, Öykü, Oyun LAKABI : Halide Salih DOĞUM TARİHİ : 1884 ÖLÜM TARİHİ : 1964 Milli Edebiyat ve Yeni Lisan tartışmaları sırasında millileşmeden ve yalın dilden yana tavrını ortaya koymuştur. ilk romanlarının merkezine kadınları yerleştirmiş, kadın psikolojisini bütün yönleriyle ele almıştır. Kadın kahramanları sembol derecesinde yüksek özellikli, bir yanlarıyla çarpıcı ve etkileyicidir. Sonraki romanlarında belirli tarihsel dönemlerin toplumsal özelliklerini, gelenek ve göreneklerin yön…

Read More

Reşat Nuri Güntekin Edebi Kişiliği ve Eserleri

Reşat Nuri Güntekin Edebi Kişiliği

Reşat Nuri Güntekin Edebi Kişiliği Reşat Nuri Güntekin edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Reşat Nuri SOYADI : Güntekin DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Roman, Öykü, Tiyatro , Gezi LAKABI : Anadolu Öğretmeni DOĞUM TARİHİ : 1889 ÖLÜM TARİHİ : 1956 Sanat hayatına öykü, tiyatro eleştirileri ve oyunlarla başlamıştır. Asıl ününü “Çalıkuşu” romanıyla kazanmıştır. Öğretmen ve müfettiş olarak Anadolu’yu adım adım gezmiş; gördüklerini, geleneklerini, insanların sıkıntılarını, derine inmeyen gözlemlerle anlatmıştır.  Kahramanlarını çoğunlukla erkeklerden seçmiş, onların dış görünüşlerini ve psikolojik yapılarını derinlemesine anlatmıştır. Milli Edebiyat Döneminin en…

Read More

Ali Canip Yöntem Edebi Kişiliği ve Eserleri

Ali Canip Yöntem

Ali Canip Yöntem Edebi Kişiliği Ali Canip Yöntem edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Ali Canip SOYADI : Yöntem DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Edebiyat tarihi, şiir, makale LAKABI : Kalemșor DOĞUM TARİHİ : 1887 ÖLÜM TARİHİ : 1967 Sanat yaşamına Fecri ati Döneminde başlamıştır. Yeni Lisan hareketinin etkisiyle Milli Edebiyat saflarına katılmıştır. Genç Kalemler dergisinde yazı işleri müdürlüğü yapmış ve yazıları Milli Edebiyat anlayışını savunmuştur. Açık, sade bir dil kullanarak yazdığı şiirler çok yankı bulmamıştır. Şiirlerinden çok, edebiyat ve edebiyat tarihi üzerine…

Read More